start | kontakt
0
BIP


Urząd Miasta w Mławie
Zarząd

Data publikacji: 06-08-2018

Organem reprezentującym podmiot jest jednoosobowy Zarząd.

Funkcję Prezesa Zarządu sprawuje Krzysztof Dubojski

 

Organem nadzoru jest Rada Nadzorcza, w skład której wchodzą:

Marek Janusz Kowalski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wojciech Zbigniew Cienkus -Z-ca przewodniczącego Rady

Zdzisław Budner - Sekretarz

0
000