start | kontakt
0
BIP


Urząd Miasta w Mławie
Oferta

Data publikacji: 01-01-1970

Spółka prowadzi działalność w następującym zakresie:

 • Budowa, modernizacje i remonty dróg, autostrad, mostów, tuneli, dróg szynowych i kolei podziemnej;
 • Oznakowanie pionowe i poziome dróg;
 • Budowa rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • Wydobywanie żwiru, piasku, gliny, kaolinu, działalność usługowa wspierająca górnictwo;
 • Produkcja masy betonowej prefabrykowanej; 
 • Produkcja wyrobów z betonu, gipsu i cementu; 
 • Rozbiórki i burzenie obiektów budowlanych;
 • Obróbka metali i mechaniczna obróbka elementów metalowych; 
 • Przygotowywanie terenu pod budowę; 
 • Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno – inżynieryjnych; 
 • Roboty budowlane związane z wnoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, tynkowanie, malowanie, szklenie, zakładanie stolarki budowlanej i inne roboty budowlane wykończeniowe; 
 • Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacjyjnych;
 • Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;
 • Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody; 
 • Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego;
 • Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski, transport drogowy towarów;
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;
 • Badania i analizy techniczne;
 • Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;

 

0
000